Pitcairn Kûn-tó

Pitcairn Kûn-tó (Eng-gú: Pitcairn Islands, Pitcairn-gú: Pitkern), tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê Liân-ha̍p Ông-kok si̍t-bîn-tē.

Pitcairn Kûn-tó
Pitcairn Islands
Pitkern Ailen
Pitcairn Kûn-tó kî-á
kî-á
Pitcairn Kûn-tó bûn-chiong
bûn-chiong
Pitcairn Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Adamstown

Chū-bîn tōa-pō͘-hūn sī 1790 nî cháu-lō͘ kàu hia ê Bounty-hō chûn-oân kap in chhōa--khì ê Polynesia cha-bó͘-lâng ê hiō-tāi.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái