Afghanistan Bîn-chú Kiōng-hô-kok

Afghanistan Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Eng-gí: Democratic Republic of Afghanistan) sī 1978 nî kàu 1992 nî Afghanistan ê Jîn-bîn Bîn-chú Tóng kek-bēng kiàn-li̍p ê chèng-koân.