Alabama lâng (Alabama-gí: Albaamaha) sī Bí-kok Goân-chū-bîn lāi-bīn Tang-lâm bûn-hòa ê chi̍t kûn, goân-té khiā tī Alabama chiu, chú-iàu tòa tī Alabama Kang ê téng-liû. In mā sī bō͘-e̍k kiam kun-sū cho͘-chit Muscogee Creek Pang-liân (Muscogee Creek Confederacy) ê chi̍t hūn.