Algeria kok-lāi bo̍k-chiân lóng-chóng ū 48 ê séng (wilayah).

Algeria ê séng
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Algeria tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.