Alice ê Sian-kài Mō͘-hiám

Alice ê Sian-kài Mō͘-hiám (Á-li-suh *, Eng-gí: Alice's Adventures in Wonderland) sī 1865 nî Eng-kok ha̍k-chiá Charles Lutwidge Dodgson ēng ké-miâ Lewis Carroll hoat-piáu ê siáu-soat. Kò͘-sū sī chi̍t-ê cha-bó͘-gín-á siak ji̍p thó͘-á tōng lāi, thàng ji̍p chi̍t-ê kî-iūⁿ sè-kài lāi-bīn.