Almaty (Kazakh-gí: Алматы, choán-jī. Almaty [ɑlmɑˈtə]) sī Kazakhstan siāng-tōa ê siâⁿ-chhī, ū jîn-kháu 1,797,431 lâng, chiàm tāi-iok 8% ê kok-ka chóng jîn-kháu.