Amazon.com, Inc., it-poaⁿ kiò Amazon, sī Bí-kok ê tiān-chú siong-bū kiam bāng-téng kè-sǹg ho̍k-bū kong-si, pún-pō͘ tī Seattle. I ê pún-gia̍p sī sòaⁿ-téng chheh-tiàm, 1995 nî Jeffrey Bezos chhòng-li̍p.

Chham-khó siu-kái

  • Henderson, Harry (2009). "Amazon.com". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File. ISBN 978-0-8160-6382-6.