Ambon Chhī (Ìn-nî-gí: Kota Ambon; Hô-lân-gí: Amboyna) sī Ìn-nî Maluku séng ê siú-hú, mā sī Ambon Tó téng-bīn ê chú siâⁿ, 2010 nî ê jîn-kháu ū 33 bān.


Wi fi