An-pêng Kó͘-póTâi-oân Tâi-lâm-chhī lāi An-pêng tē-hng ê chi̍t kûn le̍k-sú kiàn-tio̍k kiam siong-koan ê tîn-lia̍t-koán, tang-tiong hâm Jia̍t-lân-jia Siâⁿ ê ûi-chek, kap chi̍t tòng liâu-bōng-tâi téng kî-tha sî-kî kiàn-tio̍k-bu̍t.