An-té-nah[1] (eng. antenna; ji̍t. アンテナ) sī la-jí-oh ki-su̍t tang-tiong, sio-chiap tī khong-kan lāi ê la-jí-oh tiān-pho kap tó-thé tiān-liû tiong-ng ê chiap-thâu, ia̍h tiō sī sàng-sìn kiam siū-sìn ê ke-si.

Chham-chiàu siu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教學國際學術研討會.