An Jung-geun(安重根, 안중근), pió-jī Eung-chil(應七, 응칠), sī chhì-sat Itō Hirobumi ê Tiâu-sián-lâng, Tiâu-sián Bîn-cho̍k jīn-uî i sī bîn-cho̍k eng-hiông kah ài-kok-chú-gī-chiá.

An Jung-geun.