Ang-á siáu-soat (Eng-gí: graphic novel) sī chi̍t khoán âng-á-ōe pian-sêng ê chheh, ē-tàng hâm hi-kò͘-lūi, hui-hi-kò͘-lūi, ia̍h soán-chi̍p-sek (anthologized) ê lōe-iông.

Koan-liân siu-kái