Anthony Horowitz

Anthony Horowitz (1956 nî 4 goe̍h 5 —) sī Eng-tē ê chok-ka kiam tiān-sī ê pian-ke̍k (scriptwriter). Horowitz siá--ê toā-hūn sī beh hō͘ chheng-siàu-liân khoàⁿ ê siáu-soat, chhan-chhiūⁿ Alex Rider kap Soān-chio̍h Hiaⁿ-tī (The Diamond Brothers) hē-lia̍t.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái