Aral-chhī (Uyghur-gí: ئارال شەھرى; Hàn-gí: 阿拉爾市) sī Tiong-kok Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu ti̍t-hat ê chi̍t-ê koān-kip-chhī. I sī iû Siong-kiong Seng-sán Kiàn-siat Peng-thoân Lông-gia̍p Kiàn-siat Tē 1 Su koán—ê.

Aral-chhī