Aristophanes (Hi-lia̍p-gí: Ἀριστοφάνης, Kong-goân-chêng 446 nîKong-goân-chêng 388 nî) sī kó͘-chá Hi-lia̍p ê chok-ka, hí-chhut ê khai-ki-chiá. I 40 phō chok-phín kàu taⁿ kan-taⁿ chhun 11 phō, lāi-tiong Lysistrata siāng chhut-miâ.

Aristophanes