Arnold Schwarzenegger

Arnold Alois Schwarzenegger (1947 nî 7 goe̍h 30 chhut-sì) sī Tang-kok chhut-siⁿ, āu-lâi koh tī Bí-kok hoat-tián ê kiān-bí ūn-tōng-ka, ián-gôan ia̍h chèng-tī-ka. I sī tē-38-ê California chiu-tiúⁿ, sio̍k Kiōng-hô-tóng, kòe-khì ū ián koè Predator kap The Terminator téng-téng ê tiān-iáⁿ.

Schwarzenegger tī 2011 nî sià-jīm chiu-tiúⁿ, têng-sin khai-sí ián-goân sū-gia̍p.