Au-chiu lō͘-sòaⁿ E07

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E07 (Eng-bûn: European route E07) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E07.svg
E07
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu Ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘