Au-chiu lō͘-sòaⁿ E272

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E272 (Eng-bûn: European route E272) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E272.svg
E272
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘