Au-chiu lō͘-sòaⁿ E40

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E40 (Eng-bûn: European route E40) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E40.svg
E40
E40 route.svg
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘