Au-chiu lō͘-sòaⁿ E45

Au-chiu lō͘-sòaⁿ E45 (Eng-bûn: European route E45) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E45.svg
E45
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘