Au-chiu lō͘-sòaⁿ E881 (Eng-bûn: European route E881) sī Au-chiu ê chi̍t tiâu Au-chiu ko-sok kong-lō͘.

Tabliczka E881.svg
E881
E881 map.png
Ki-pún chu-sìn
Hē-thóng Au-chiu ko-sok kong-lō͘
Chú-iàu ê kau-hōe kong-lō͘