AutoCAD sī chi̍t ê siong-gia̍p tiān-náu hú-chō͘ siat-kè (CAD) kiam chè-tô͘ nńg-thé èng-iōng; iû Autodesk khai-hoat kap hoàn-bē.[1]

Chham-khó Siu-kái

  1. "Autodesk, Inc". FundingUniverse. Lendio. 2012. 29 March 2012 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: AutoCAD