Avengers (ang-á-oē)

Avengers (chiàu-jī ì-sù: "sin-oan-chiá"), hàn-bûn hoan-e̍k Ho̍k-siû-chiá (復仇者), sī Bí-kok Marvel Comics lāi-bīn ê chhiau-kip eng-hiông cho͘-chit.