Bâ-io̍h khah goân-té ê ì-sù, sī i-ha̍k tang-tiong ē ín lâng ài-khùn ê cheng-sîn-io̍h.

Iōng-gí Siu-kái

Ū-ê só͘-chāi, "bâ-io̍h" chit jī tiāⁿ kah a-phiàn-chit (opiate) ia̍h a-phiàn-io̍h (opioid) khan-liân, kap "to̍k-phín" ì-sù beh kâng.