Bâi-kín sī tùi Ji̍t-gí ê "黴菌" (ばいきん, baikin) lâi ê goā-lâi-gí, tû liáu chiàu-jī "bî-khún" ê ì-sù, mā hâm kok chióng tùi lâng iú hāi ê sè-khún, chin-khún, kap pēⁿ-to̍k téng bî-seng-bu̍t.

Lán-lâng-oē kháu-gí kóng ‘ko͘’, chhin-chhiūⁿ kóng ‘seⁿ-ko͘’ ê ‘ko͘’.