Bân-si̍p (閩習) Tâi-oân Chheng-kok sî-tāi ê chi̍t chióng chúi-ba̍k-ōe hong-keh. Bân-si̍p ê chú-iàu hong-keh chiū sī "jia̍t-kông", to-sò͘ ha̍k-chiá jīn-ûi Bân-si̍p sī siū-tio̍h Hok-kiàn-che̍k ōe-ka N̂g Sīn ê éng-hióng só͘ hêng-sêng ê ōe-hong. Lîm Tiâu-eng, Lîm KakChng Kèng-hu téng-téng Chheng-kok sî-tāi ê Tâi-oân ōe-ka chiū sī chit-khoán hong-keh ê tāi-piáu jîn-bu̍t.

Chham-khóSiu-kái