Bí-kok-lângBí-kok ê kong-bîn. It-poaⁿ lâi kóng Bí-kok-lâng ê kok-bîn (nationality) sin-hūn m̄-sì chiàu cho̍k-hē (ethnicity) lâi hun, sī í kong-bîn sin-hūn kap tùi kok-ka ê tiong-sêng (allegiance) teh koat-tēng.[1] Lēng-gōa, mā ū chi̍t pō͘-hūn bô kong-bîn sin-hūn ê lâng khó-lêng ē jīn ka-tī sī Bí-kok-lâng.[2]

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Christine Barbour; Gerald C Wright (January 15, 2013). Keeping the Republic: Power and Citizenship in American Politics, 6th Edition The Essentials. CQ Press. pp. 31–33. ISBN 978-1-4522-4003-9. January 6, 2015 khòaⁿ--ê. Who Is An American? Native-born and naturalized citizens 
  2. Petersen, William; Novak, Michael; Gleason, Philip (1982). Concepts of Ethnicity. Harvard University Press. p. 62. ISBN 9780674157262. February 1, 2013 khòaⁿ--ê.