Bí-kok Kok-thó͘ Pó-choân Pō͘

Bí-kok Kok-thó͘ Pó-choân Pō͘ (United States Department of Homeland Security) sī Bí-kok liân-pang chèng-hú ê lōe-koh pō͘-bûn (cabinet department) chi it, chú-koán kong-kiōng pó-choân khang-khòe, gia̍p-bū hâm hoán khióng-pò͘-chú-gī, pian-kài pó-choân, î-bîn kap sòe-koan sū-bū, bāng-lō͘ pó-choân, chāi-hāi ū-hông kap chhù-lí. Pún pō͘ sī hoán-èng 911 sū-kiāⁿ lâi sêng-li̍p--ê.

Bí-kok Kok-thó͘ Pó-choân Pō͘
United States Department of Homeland Security
Seal of the United States Department of Homeland Security.svg
DHS Secretary Alejandro Mayorkas Flag Raising Ceremony (50914852532).jpg
Bí-kok Kok-thó͘ Pó-choân Pō͘ chóng-pō͘