Bí-kok Siong-gia̍p Pō͘

Bí-kok Siong-gia̍p Pō͘ (United States Department of Commerce) sī Bí-kok chèng-hú choan-bûn tī keng-chè hoat-tián ê Lōe-koh pō͘-mn̂g.