Bí-kok bûn-ha̍k

Bí-kok bûn-ha̍k sī chí Bí-kok kiam i chìn-chêng si̍t-bîn-tē sî-tāi chhut-sán ê bûn-ha̍k, in chú-iàu ê sêng-hun sī Bí-kok chāi-tē te̍k-sek ê Eng-gí bûn-ha̍k.