Bí-kok ê le̍k-sú

(Tùi Bí-kok le̍k-sú choán--lâi)

Bí-kok ê le̍k-sú.

Sú-chêng sî-tāi siu-kái

Mississippi bûn-hòaPak Bí-chiu khah òaⁿ chûn-châi ê sú-chêng bûn-hòa. In chū Chú-āu 700 nî hoat-tián kàu Au-chiu lâng chìn-ji̍p ê sî-chūn, hun-soàⁿ tī tāi-li̍pk ê tiong-pō͘ kap tang-lâm-pō͘.[1]

Chham-chiàu siu-kái

Su-chì siu-kái

  • Grant, Susan-Mary (2012). A Concise History of the United States of America. Cambridge University Press. ISBN 9780521612791. 

Chù-kha siu-kái

  1. "Mississippian culture". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. 2017-09-04. 2017-12-15 khòaⁿ--ê.