Bí-oān (美援) sī Bí-kok1951 nî kàu 1965 nî tùi Tâi-oân ê Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê oān-chō͘ tāi-khoán, kap lī-eng tāi-khoán ê kè-ōe kiam si̍t-si.

Bí-oān ê thong-iōng piau-chì