Bîn-chú Tóng (Bí-kok)

(Tùi Bîn-chú-tóng (Bí-kok) choán--lâi)

Bîn-chú-tóng (民主黨, Eng-gí: Democratic Party) sī hiān-tāi Bí-kok 2 toā chèng-tóng ê kî-tiong 1 ê, 1828 nî kiàn-tóng.

Democratic Disc.svg