Bîn-cho̍k ū khó-lêng sī kóng:

  • Bîn-cho̍k, tùi-èng Eng-gí ê nation, chi̍t khoán ì-sù chē khoán ê chèng-tī kiōng-tông-thé
  • Cho̍k-kûn, kun-kù bûn-hòa iā hiat-iân ê kûn-thé
  • Jîn-bîn, chi̍t tīn lâng ê chi̍p-thé