Jîn-bîn (Hàn-jī: 人民; Eng-bûn: People), chiàu tiûⁿ-ha̍p ū-sî kóng lâng ia̍h bîn-cho̍k, sī tāi-piáu lâng ê kûn-thé, chhin-chhiūⁿ bîn-cho̍k kah cho̍k-kûn.

Phì-jū kóng bú-gíBân-lâm-gí ê kûn-thé chiū hō-chòe Hô-ló (河老); tī Tâi-oân chhut-sì ê kûn-thé chiū hō-chòe Tâi-oân-lâng (台灣人).

Siong-koan

siu-kái