Bô-kàm-tok ha̍k-si̍p

Bô-kàm-tok ha̍k-si̍p (Eng-gí: unsupervised learning) sī ki-hāi ha̍k-si̍p ê chi̍t chióng hong-hoat, bô su-iàu lâng-kang lâi su-ji̍p phiau-chhiam. Che sī kàm-tok ha̍k-si̍p kap kiông-hòa ha̍k-si̍p í-gōa ê chi̍t chióng soán-te̍k. Khah chia̍p-khòaⁿ ê bô-kàm-tok ha̍k-si̍p sī chu-liāu ê chū-lūi hun-sek.