Bú-sîn Chèng-khoân

Bú-sîn Chèng-khoân (武臣政權) sī Ko-lê ông-tiâu tī 1170 chì 1270 nî kî-kan iû bú-sîn kiàn-li̍p ê chèng-khoân. Chit-ê sî-tāi, bú-sîn chiáng-ak Ko-lê ê tiâu-chèng, kok-ông chhin-chhiūⁿ ka-lé.