Bû Éng-hok

Bû Éng-hok (巫永福; 1913 nî 3 goe̍h 11 ji̍t – 2008 nî 9 goe̍h 10 ji̍t) sī chi̍t ūi Tâi-oân ê chok-ka, i-ê bûn-ha̍k chhòng-chok iân-sio̍k kàu chiàn-āu, sī khòa-oa̍t gí-giân ê chi̍t tāi ê sêng-oân. I-ê chú-iàu sêng-chiū tī bûn-ha̍k chhòng-chok téng, chhin-chhiūⁿ koa-si, sió-soat chok-phín, i-ê chok-phín bat ji̍p-soán Tiong-bûn kap Ji̍t-bûn ê kok-chióng soán-chi̍p; lēng-gōa, i iā chhòng-li̍p liáu Bû Éng-hok Bûn-hòa Ki-kim-hōe, koh siat-li̍p chē-chē ê bûn-ha̍k chióng-hāng lâi thui-tōng Tâi-oân bûn-ha̍k.