Bûn-chiong-ha̍k (eng. heraldry; ji̍t. 紋章学) sī kì-chiong ê siat-kè, tián-sī kap ha̍k-būn, kiam khoan-hē kì-chiong ê hē-phó͘, téng-kip kiam tián-lé.

Siong-koan

siu-kái