Bûn-hòa gián-kiù

Bûn-hòa gián-kiù sī tùi bûn-hòa ê lí-lūn-sèng kiam keng-giām-sèng kap chèng-tī-sèng hun-sek. Pún gián-kiù sǹg sī siā-hōe kho-ha̍k ê chi̍t-ê hun-iá.