Bûn-hē

(Tùi Bûn-hā choán--lâi)

Bûn-hē[1] (文夏), pún miâ Ông Sūi-hô (王瑞河), sī 1928 nî chhut-sì ê Tâi-oân koa-chhiú, thâu chi̍t tiuⁿ choan-chi̍p sī Phiau-lōng chi Lú (漂浪之女).

Bûn-hā

Chham-chiàuSiu-kái