Baba YagaSlav bîn-kan kò͘-sū lāi-bīn chi̍t khoán chhiau-chū-jiân ê mi̍h-kiāⁿ, gōa-piáu sī cha-bó͘-khoán ê iau-koài.

Chhah-tô͘-ka Ivan Bilibin ōe ê Baba Yaga.