Backgammon sī chi̍t khoán kî-pôaⁿ iû-hì, sńg-chiá nn̄g ūi, chiàu tâu-á lián--chhut-lâi ê tiám-sò͘ kiâⁿ-kî. I sī le̍k-sú siāng kó͘ ê kî-lūi chi̍t khoán.