Balabac Tó ùi Hui-li̍p-pin ê Palawan séng lāi, kòe Balabac Hái-kiap tùi-hoāⁿ tio̍h sī Má-lâi-se-a ê Sabah.

Hêng-chèng siōng pún tó sī Balabac tē-hng ê chú-iàu pō͘-hūn, tó lāi sī hâm tē-hng lâi 14 ê barangays.