Balearic Hái (Se-pan-gâ-gí: Mar Balear) he̍k-chiá Iberia Hái (Mar Ibérico) sī Tē-tiong-hái se-pō͘ ê chi̍t phiàn hái-he̍k.

Balear Hái ê ūi-tì