Be̋-á-lèng-guh (Eng-gí: bearing), sī ki-hâi lāi--ê mi̍h-kiāⁿ, khǹg tī nn̄g--ê chó͘-kiāⁿ chi-kan, hō͘ in chò siōng-tùi ūn-tōng--ê sî khah ku̍t-liu, kiám-chió mô͘-chhat-le̍k (摩擦力). Ū chu-á--ê hêng, khit-á--ê hêng.

chu-á be̋-á-lèng-guh