Bedford (khu-pia̍t-ia̍h)

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

BedfordEng-lân Bedfordshire ê kūn-siâⁿ. Bedford siâⁿ kap sì-ûi tē-hng koh cho͘-sêng Borough of Bedford hêng-chèng-khu.

Kî-tha hō chò Bedford ê só͘-chāi ia̍h kî-tha sū-bu̍t ū:

Tē-tiámSiu-kái

United StatesSiu-kái