Lēng-gōa ū hoān-ûi khah tōa ê hêng-chèng-khu Borough of Bedford, kî-tha ì-sù khòaⁿ Bedford (khu-pia̍t-ia̍h).

BedfordEng-lân Bedfordshire ê kūn-siâⁿ.