Ku-á (thâng)

(Tùi Beetle choán--lâi)

Ku-á (hàn-jī: 龜仔) sī chi̍t tōa-lūi ê thâng-á, ku-á tōa-to-sò͘ lóng-ū tēng-khak, jî-chhiáⁿ lóng-sī oân-choân piàn-thài. Ku-á ê iù-thâng hō-chò ke-bó-thâng.