Bernie Sanders

Bí-kok chèng-tī jîn-bu̍t

Bernie Sanders (1941 nî 9 goe̍h 8 chhut-sì ) sī Bí-kok ê chham-gī-goân. I sī kong-bîn-khoân oa̍h-tāng-chiá chhut-sin, tī 2016 nî chham-ka liáu Bîn-chú Tóng ê Bí-kok chóng-thóng hāu-soán-jîn chho͘-soán.

Bernie Sanders (2007).